ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Cytologia

Cytologia – prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

Cytologia – badanie polegające na pobraniu specjalnych pręcików komórek złuszczających się w pochwie. Ma zastosowanie we wczesnym wykrywaniu raka.

Zaleca się przeprowadzanie badania raz na 6 miesięcy.


Cytodiagnostyka jest działem patomorfologii, który zajmuje się badaniem komórek pobranych przyżyciowo. Jest to metoda diagnostyczna, która polega na ocenie mikroskopowej składu komórkowego preparatu cytodiagnostycznego oraz poszukiwaniu nieprawidłowych cech w budowie morfologicznej komórek. Cytodiagnostyka jest wykorzystywana głównie w diagnostyce chorób nowotworowych.

Cytologia jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na wykrycie nowotworów szyjki macicy we wczesnym stadium rozwoju choroby. Wykonywanie badania cytologicznego jest bezbolesne i trwa zaledwie kilka minut. W tym czasie lekarz pobiera materiał do badania, który następnie przekazywany jest do laboratorium.

Wyniki badania można uzyskać w ciągu kilku dni. Pamiętaj, że regularne wykonywanie tego typu badań specjalistycznych pozwala na szybkie wykrycie nowotworów szyjki macicy we wczesnym stadium rozwoju choroby i skuteczną terapię.

Materiał do cytologii pobierany jest w trakcie standardowego badania, ale przed badaniem wewnętrznym czy USG transwaginalnym. Położna lub lekarz wykorzystują wziernik, a także specjalną szczoteczkę, którą pobierają materiał do badania, czyli komórki z kanału i tarczy szyjki macicy. Następnie wymaz przekazywany jest do laboratorium. Wyniki cytologii powinny być gotowe w ciągu kilku dni. W przypadku, gdy komórki są nieprawidłowo ukształtowane, konieczne jest poddanie się badaniu histologicznemu. Wyniki tego badania mogą być gotowe w ciągu tygodnia lub dwóch.

Jak często można zrobić cytologię?

Zaleca się wykonywanie tego badania co rok lub co dwa lata, jeśli poprzednie wyniki były dobre i nie ma żadnych objawów choroby nowotworowej szyjki macicy.