ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

OPIS BADANIA METODĄ BETHESDA

OPIS BADANIA METODĄ BETHESDA

Zmiany w komórkach nabłonka płaskiego ASC-US jeśli badanie wykazało istnienie zmienionych komórek, to zazwyczaj nie są one groźne. Rutynowo ginekolog przepisuje pacjentce odpowiedni lek. Wynik ASC-H oznacza, że cytolog odkrył pojedyncze komórki HSIL, które mogą odpowiadać za rozwój nowotworu. Natomiast wykrycie LSIL w pobranym materiale oznacza, że zmiany są spowodowane infekcją HPV.

Zwykle wówczas ginekolog zleca wykonanie kolposkopii, a jeśli wykaże ona nieprawidłowości, zdecyduje o wykonaniu biopsji. Obecność HSIL oznacza, że w badaniu pojawiło się wiele komórek, które mogą oznaczać początek raka i wtedy pacjentka od razu zostaje skierowana na biopsję. Carcinoma planoepitheliale to znak, że w badanym rozmazie są zmiany, które mogą świadczyć o istnieniu nowotworu szyjki macicy i konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem ginekologiem.

Zmiany w komórkach nabłonka gruczołowego AGUS to nieprawidłowe komórki, które znajdują się w nabłonku kanału szyjki macicy. Mogą być one zupełnie niegroźne i tylko sygnalizować początki stanu zapalnego szyjki. Wykrycie Adenocarcinoma znaczy, że badanie wykazało zmienione komórki, które mogą informować o raku szyjki macicy. Konieczna jest konsultacja z lekarzem.

W zaleceniach znajdują się także wskazówki dla lekarza leczącego, sugerujące dalsze postępowanie. Dzięki temu pacjentka ma pewność, że poddana została wszystkim niezbędnym badaniom.